Mae'r tîm yn gyfrifol am arwain y gwasanaethau busnes a threfniadau gweinyddol ar sail gwybodaeth arbenigol, arferion gorau a thechnoleg i helpu Deoniaeth Cymru a phartneriaid busnes i gyflawni gofynion strategol.

Cynllun Strategol Deoniaeth Cymru 2014-2019

Arweinir y tîm gan reolwr Deoniaeth Cymru, Mr Chris Payne.

Mae'r meysydd hyn yn cynnwys:

Business hours

08:30 - 17:30 Mon - Fri

General enquiries

+44 (0)29 2068 8026

walesdeanery@cardiff.ac.uk

Wales Locations Map

This map shows all current health board boundaries and main hospital locations in Wales.

View Map

Gwasanaethau Corfforaethol

Mae tîm y Gwasanaethau Corfforaethol, a arweinir gan Reolwr Deoniaeth Cymru, Mr Chris Payne, yn gyfrifol am wasanaethau busnes a threfniadau gweinyddol ar sail gwybodaeth arbenigol, arferion gorau a thechnoleg. Mae'r rhain yn galluogi Deoniaeth Cymru a phartneriaid busnes i gyflawni eu gofynion strategol.

Gwasanaethau Corfforaethol Deoniaeth Cymru

Meddygon a deintyddion wedi’u henwi’r GORAU yng Nghymru

Mae Deoniaeth Cymru wedi anrhydeddu meddygon yng Nghymru mewn digwyddiad a gynhaliwyd gan Gymdeithas Feddygol Prydain yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Caerdydd.

Darllenwch yr hanes yn llawn yma

Mwy am y gwobrau

Digwyddiadau diweddaraf

Oct

25

2018

25 October 2018, 6pm-8pm This local career fair is free to attend and for students and doctors exploring appropriate careers across the diverse...

Nov

05

2018

Monday 17th September 2018 and Monday 5th November 2018 The workshop will be held at: Sophia Gardens, Cardiff Health Eduction and Improvement Wales,...

Newyddion diweddaraf

July was a busy month for Dr Abrar Ullah of the Business Information Systems Support Unit as he attended a training...
The latest edition of the newsletter has now been published and can be accessed here.
During autumn 2017 The RSU (Revalidation Support Unit) hosted 3 Regional Quality Assurance Events across Wales.  The...

Deoniaeth Cymru ar Twitter

Back to top