Mae'r tîm yn gyfrifol am arwain y gwasanaethau busnes a threfniadau gweinyddol ar sail gwybodaeth arbenigol, arferion gorau a thechnoleg i helpu Deoniaeth Cymru a phartneriaid busnes i gyflawni gofynion strategol.

Cynllun Strategol Deoniaeth Cymru 2014-2019

Arweinir y tîm gan reolwr Deoniaeth Cymru, Mr Chris Payne.

Mae'r meysydd hyn yn cynnwys:

Wales Locations Map

This map shows all current health board boundaries and main hospital locations in Wales.

View Map

Gwasanaethau Corfforaethol

Mae tîm y Gwasanaethau Corfforaethol, a arweinir gan Reolwr Deoniaeth Cymru, Mr Chris Payne, yn gyfrifol am wasanaethau busnes a threfniadau gweinyddol ar sail gwybodaeth arbenigol, arferion gorau a thechnoleg. Mae'r rhain yn galluogi Deoniaeth Cymru a phartneriaid busnes i gyflawni eu gofynion strategol.

Gwasanaethau Corfforaethol Deoniaeth Cymru

Meddygon a deintyddion wedi’u henwi’r GORAU yng Nghymru

Mae Deoniaeth Cymru wedi anrhydeddu meddygon yng Nghymru mewn digwyddiad a gynhaliwyd gan Gymdeithas Feddygol Prydain yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Caerdydd.

Darllenwch yr hanes yn llawn yma

Mwy am y gwobrau

Digwyddiadau diweddaraf

May

02

2019

Thursday 11th April 2019 and Thursday 2nd May 2019 The workshop will be held at: Ty Dysgu, Nantgarw Health Education and Improvement Wales, working...

May

02

2019

Thursday 21st March 2019 and Thursday 2nd May 2019.  The workshops will be held at: West Quay Medical Centre, Barry Health Education and Improvement...

May

02

2019

Postgraduate Centre, Glan Clwyd Times to be confirmed

Newyddion diweddaraf

HEIW, in collaboration with the GMC, is hosting the 2019 Quality Conference on Monday, 11th March 2019.   Click here to...
We are delighted to announce the launch of the All-Wales Medical Trainer Agreement. Five years to the day since the...
Marijn Kampf, Web Programmer with the HEIW Digital team, recently undertook two training courses to enhance his...
Back to top